מחירון שירותים

מחירון שירותים ועלות תיקונים והתקנות

 • ביקור טכנאי 250 ₪

  לכל שעת עבודה או חלק ממנה לא כולל חלקים שיוחלפו או התקנת תוכנות (לא כולל שעות וימים מיוחדים בפירוט מטה)

 • שליטה מרחוק 170 ₪

  עד 60 דקות חיבור, במידה ותקלה לא נפתרת – לא יהיה חיוב. במידה ולאחר אבחון מרחוק יתברר שלא ניתן לפתור מרחוק יש צורך להביא את המחשב למעבדה. (לא כולל שעות וימים מיוחדים בפירוט מטה)

 • בדיקת מחשב במעבדה 100 ₪

  בדיקת מחשב ואבחון תקלה בלבד, ללא תיקון.

 • בדיקת מחשב נייד במעבדה 150 ₪

  בדיקת מחשב ואבחון תקלה בלבד, ללא תיקון.

 • בדיקת מחשב נייד במעבדה 250 ₪

  בדיקת מחשב ואבחון תקלה כולל תיקונים ברמת תוכנה בלבד.

 • עדכון ביוס במעבדה 150 ₪
 • פירוק קירור נוזלי ישן והרכבת קירור נוזלי חדש 200 ₪

  פירוק קירור נוזלי ממארז ישן והעברה למארז חדש או פירוק הקירור הישן והרכבה באותו מארז. ההתקנה כוללת בדיקת מאמץ.

  התקנת תוכנה ודרייברים לציוד היקפי כגון מדפסת, כרטיס מסך כרטיס קול ומצלמת אינטרנט ועוד…

 • פירמוט והתקנת מערכת הפעלה 250

  מחיקת כל החומר הקיים (ללא גיבוי!) והתקנת מערכת הפעלה ואופיס (למחזיקי רישיונות מוצר בלבד. המחיר אינו כולל רישיון מוצר)

 • הגדרת רשת אלחוטית 200 ₪

  כולל הצפנות והגדרות רשת בסיסיות, הצפנת WPA2-PSK בתקלות.

 • גיבוי מידע ומסמכים כולל שחזור** 250 ₪

  גיבוי מסמכים, תמונות ומידע אישי והעברה לכונן חיצוני שיסופק ע”י הלקוח לשם שחזור

 • גיבוי מידע ומסמכים כולל שחזור לכונן חיצוני** 370 ₪

  גיבוי קבצים והעברה לכונן חיצוני + מארז חיצוני לדיסק